abouttbanner

Board of Trustees

Founding Permanent Trustees

team

Dr. Shashi Bellur

team

Rajendher Reddy Poolapalli

team

Dr. Urmil Shukla

team

Lakshmi Singh

team

Prabhakara Reddy

team

Dr. Balakrishna Mangapuram

Permanent Trustees

team

Jagan Allam

team

Sudharsan Arunachalam

team

Rohini Chandrashekhar

team

Salil Gopinath

team

Praveen Gottipati

team

Suveena Guglani

team

Prabhakar Guniganti

team

Sanjay Joshi

Board Chairman

team

Srikrishna Marupudi

team

Akkamahadevi Melligeri

team

Mukesh Mittal

team

Prashanth Palwai

team

Srinivasa Pinnapureddy

team

Sunil Reddy

team

Srinivas Rumalla

Board Secretary

team

Sachin Senan

team

Shivani Tripathy

team

Srinivas Vedala

Elected Trustees

team

Pallabita Bhuyan

team

Nirmala Panja

team

Sumana Rajgopal

team

Vasu Rayachoti

team

Swami Somasundaram